Hem | Entreprenör och Företagande | Innovation - nyckeln till framgång

Innovation - nyckeln till framgång

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Jan Andresen - Foto: Emelie Hannrup Jan Andresen - Foto: Emelie Hannrup

Företag behöver idag vara innovativa för att utvecklingen inte ska stanna upp.

Jan Andresen, Creative Innovation Director på Glimworks som finns på Ideon Innovation i Lund, jobbar just med detta spännande ämne. Huvudsakligen går hans arbete ut på att skapa innovation i företagskulturen – ett arbete som inspirerar honom mycket. Jan är vidare övertygad om att innovation leder till framsteg både inom personlig utveckling och inom samhällsutveckling.

Men vad betyder egentligen innovation?
Nationalencyklopedin definierar innovation som ett ”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där”.

Innovation handlar alltså om att förnya och att hitta ett arbetssätt som inspirerar till förnyande. Jan tror dock att många företag missuppfattat definitionens innebörd:

- När företagen säger att de måste vara mer innovativa syftar de till att de måste skapa nya produkter när de egentligen bör hitta ett sätt att arbeta för en innovativ miljö.

Sverige och innovation
Jan menar fortsättningsvis att Sverige inte längre är lika innovativa som de en gång var.

- Sverige tycks ha stannat upp i utvecklingen; alla våra kända företag köps
upp eller lägger ner, säger han.

Lösningen, enligt Jan, är att förändra tänket kring vad innovation är. Jan tror nämligen att effektivisering och outsourcing har dödat en hel del av den tidigare existerande uppfinnarkulturen. Med detta i åtanke bör vi vidare titta på hur framgångsrika företag fungerar som organisationer och lära oss av deras arbetssätt.

- Regeringen satsar dock redan åtskilliga miljarder varje år på innovation, men resultaten är inte alltid så bra. Exempelvis är kopplingen mellan forskningen och företagen ofta inte tillräckligt stark för att idéerna ska bli till en framgångsrik produkt, tillägger han.

Effekterna av att använda innovation och konsekvensen när det uteblir
På ett kortsiktigt plan menar Jan att det egentligen inte spelar någon roll om arbetssättet är innovativt eller inte – perioden är för kort för att vi ska märka någon skillnad:

- Finns det en idé i företaget som överlever ett par år så kan allt rulla på som vanligt och stimulera till arbete och kreativitet, förklarar han.

Om vi istället ser till det mer långsiktiga perspektivet kan effekterna bli katastrofala om man inte satsar tillräckligt mycket på innovation. Det är nämligen, enligt Jan Andresen, så att innovation i ett företag innebär att en innovativ miljö skapas och att det ur denna uppstår nya idéer.

-  Jag tror dock att företaget uppnår en annan kris innan den ekonomiska krisen infaller - personaltapp. Personalen känner då inte längre någon inspiration och väljer då att lämna företaget.

Vad man bör undvika
För att en arbetsmiljö ska på lång sikt bli innovativ är det viktigt att man inte simplifierar processen och tror att det ska gå på ett kick. Att göra punktinsatser utan uppföljning eller att tro att innovation kan föras in i företaget genom externa kurser eller föreläsningar är ett vanligt misstag, menar Jan.

- Givetvis behövs det föreläsningar och workshops för att företaget ska bli innovativt men det stora jobbet ligger internt i exempelvis företagskulturen, avslutar han.

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0