Hem | Entreprenör och Företagande | Vikten av att sätta bra mål

Vikten av att sätta bra mål

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Sami Sulieman, VD för Prescott Lewis Sami Sulieman, VD för Prescott Lewis

Utan rätt och värderingsdrivna mål är det svårt att nå framgång.

Speciellt om man vill att framgången ska vara över tid och inte bara vara en kortsiktig optimering. Utan ett långsiktigt mål blir man som en båt ute på öppet hav som inte vet vilken hamn den ska segla in till. Det är livsviktigt för ledare att sätta konkreta och tydliga mål; både för att man själv och de man leder ska få klart för sig vad som är viktigt och vad man ska fokusera på, respektive vad som man inte ska göra just nu, menar Sami Sulieman, VD för Prescott Lewis, ett expansivt finansbolag i Malmö.
 
För att man ska må bra som ledare och kunna leda andra på ett så bra sätt som möjligt behöver man också jobba med sin egen personliga utveckling och titta inåt så att man får en bra balans. En ledare som har större harmoni i sitt liv är också mer lyhörd, både inför kunder och sina medarbetares behov. Det är också bra för en ledare att ha förebilder.
På frågan vem eller vad som har inspirerat honom att sätta mål svarar Sami att han inte har någon direkt person eller situation att peka på. Däremot har han alltid varit väldigt målorienterad och har läst mycket om framgångspsykologi, framför allt böcker skrivna av amerikanska författare.
 
– Jag har alltid haft stora mål och en stark drivkraft. Men också nyfikenhet och en vilja att ifrågasätta och utforska för att ständigt lära mig mer och förbättra olika aspekter av mitt liv, både i privata och arbetsrelaterade frågor. Det har sedan konkretiserats i att jag lärt mig en hel del om personlig utveckling och fått många värdefulla lärdomar. Lärdomar som jag har kunnat applicera på en mängd olika plan i mitt liv, och självklart i mitt ledarskap. Den bok som inspirerat mig mest är ”Tänk rätt bli framgångsrik” av Napoleon Hill, säger Sami entusiastiskt.
Det finns enligt honom ett antal väldigt bra böcker om målsättning att läsa för den som vill utveckla sitt tänkande. Man kan också ha stor nytta av att anlita en mentor eller en coach samt gå på seminarier i de ämnen man önskar fördjupa sig. Nätet är en guldgruva för den som vill titta på online-filmer från kända experter etcetera. Det är bara att öppna sinnet och börja ta till sig expertis från olika håll.

Ta reda på vad som betyder något
Enligt Sami finns det ett antal olika teorier och praktiker som handlar om hur man plockar fram ett mål. Det som är gemensamt för alla är att man börjar med att reflektera över vad man vill med sitt liv och vad som är viktigt. Att man blickar inåt.
- Sedan kan man fördjupa processen genom att gå djupare och djupare i frågan ”varför”. När man ställer denna fråga så kommer man så småningom fram till kärnan. Då har man funnit sin passion och det som driver en. Passionen för det man gör är ett nödvändigt elixir för långvarig framgång. Att bara till exempel ha ”att bli rik” som mål räcker oftast inte för att man ska orka göra jobbet som krävs dag efter dag.

När man som ledare sätter rätt typ av mål blir allt annat mycket enklare, fortsätter Sami. Man får mer energi att jobba och man får klarhet i vad man ska fokusera på.

- Ytterligare en effekt av att sätta mål är att man får en högre nivå av driv, vilket smittar av sig på dem man leder, vilket i sin tur gör att man ofta når det man vill mycket snabbare. En ledare behöver omge sig med människor som är villiga att hjälpa honom eller henne på vägen med det som de kan bidra med i form av expertis, idéer, erfarenheter och så vidare. Alla är lika viktiga.

När man inte sätter mål så riskerar man springa runt meningslöst och låta andra styra, vilket brukar innebära att man blir frustrerad av att aldrig nå fram, enligt hans erfarenhet. Man tappar då både energi, fokus och klarhet över vad det är man vill och ska, tillägger Sami.

Mål kan förändras
Ett mål är inte heller statiskt utan kan förändras över tid. Det kan hända saker i omgivningen och/eller på marknaden, som gör att man vill eller helt enkelt måste ändra kurs från det som man tidigare planerat. Det kan också uppkomma lärdomar som gör att man får en ökad förståelse som förändrar målbilden.
 
– Allt eftersom man når nya insikter, uppnår nya nivåer så kan man förändra sitt mål och vad man vill åstadkomma. I grunden handlar det om att ens drivkraft förändras, ibland utifrån att man förnyar och eller fördjupar sina värderingar, säger Sami.
Inkludera familjen
Mål kan behöva förankras på flera plan. Något Sami har erfarit är att när man vill nå mål som verkligen betyder något så är det bra att få med sig familjen i den drömmen. Så att de känner sig inkluderade istället för exkluderade.
 
Ett råd han vill ge andra är att ta med sig sin respektive till något mysigt ställe en dag eller två.
– Där kan man tillsammans reflektera över var man har varit tidigare, var man är, vart man vill och hur man vill att livet ska se ut. Där ska man kunna få drömma obehindrat. Sedan formulerar man ett antal mål som man vill uppnå ihop. På så vis stärker man målet, eftersom det blir en känsla av att man gör det tillsammans. Samhörigheten är bra om den ena måste jobba över, resa mycket och så vidare och behöver den andres stöd för detta, utan att för den skull få skuldkänslor över att man är mindre tid hemma. Det blir betydligt enklare då man har man bestämt saker och ting ihop, säger Sami.
 
I grunden handlar framgång om att man specificerar vad man vill och vad som behöver hända för att man ska nå detta mål. Ju mer specifikt man är i den processen desto lättare blir det att agera och göra rätt saker, menar han.
 
Låt medarbetarna vara med på resan
Familjen är ens bas, men minst lika viktigt är medarbetarna. Skillnaden mellan en chef och en ledare är enkel menar Sami. En chef bestämmer det mesta själv, men en ledare inkluderar sina medarbetare i vart man är på väg. Tillsammans är ordet som genomsyrar ledarskapet. Man behöver helt enkelt ha samma fokus för att skutan ska segla åt det håll man vill.
 
För det första, vill man nå framgång med att nå sina mål som ledare så är det helt enkelt bättre att vara en verklig ledare, för då jobbar alla mot samma mål. Energin och passionen blir högre när medarbetarna upplever att de faktiskt kan påverka sina arbetsuppgifter och att deras insats spelar roll.
 
– Det är även av yttersta vikt att medarbetarna är med och tar fram målen för verksamheten. Om de inte är med på målresan så kommer det inte att brinna för att bidra till att målen uppnås och då blir det mest ord på papper istället för något som ger alla inblandade extra energi, säger Sami med eftertryck.

Alla bör få möjlighet att sätta sina personliga mål
Ledaren behöver också inspirera sina medarbetare att sätta upp personliga mål; så att de samtidigt som de uppnår företagets mål också når sina egna och upplever den tillfredsställelsen, fortsätter han.
 
– Att sätta upp personliga mål ger en extra dimension som gör att medarbetarna lägger manken till och gör det lilla extra utöver vad tjänsten kräver. Dessutom blir det en energifylld och rolig arbetsplats där man trivs. Man ser att jobbet har en större mening än att bara lyfta lön, då det bidrar till att man uppnår mer med sitt liv och utvecklas genom att man utmanas. Att vara med i båten skapar en känsla av ägandeskap. Det är mycket stor skillnad mellan att känna till målen och att verkligen känna för målen, säger Sami.
 
Boka in ostörd tid för fördjupning
Enligt Sami är det bra om man bokar in en halv- eller heldag då man tillsammans går igenom vilka som är företagets möjligheter och utmaningar, både internt och externt. Alla bör få komma med förslag och möjlighet att uttrycka sina åsikter om både stort och smått. Det är enligt honom viktigt att man skapar en känsla av att allas åsikter är välkomna, så att alla känner sig värdefulla, sedda och hörda. Sedan är det ledningens jobb att sy ihop något av det man gemensamt kom fram till på mötet.
 
– Enligt min erfarenhet som ledare så blir resultatet mycket bättre om medarbetarna har fått vara med och gjort sina röster hörda. När den färdiga planen sedan ska presenteras så kommunicera den så att medarbetarna känner igen vad de själva sagt och tänkt. Under presentationen är det bra om ledaren inkluderar medarbetarnas egna citat, som en hänvisning till att det inte bara är hans eller hennes idéer som ligger till grund för den nya kartan. Effekten av detta är att medarbetarna växer och tror mer på sin förmåga att kunna genomföra förändringarna i praktiken, avslutar Sami med eftertryck.

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0