Hem | Entreprenör och Företagande |  Att bli förälder kan bli en katalysator för entreprenörskap

 Att bli förälder kan bli en katalysator för entreprenörskap

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Angeli Sjöströms Hederbergs Angeli Sjöströms Hederbergs

Även om många företagare har barn så är de på många sätt en dold grupp i samhället

Att kombinera egenföretagande med familjeliv borde vara den mest naturliga sak i världen, men det finns inga självskrivna recept för hur man som entreprenör på bästa sätt kombinerar sin företagarvardag med en vardag bestående av barn och familj.  Även om många företagare har barn så är de på många sätt en dold grupp i samhället. När egenföretagaren Angeli Sjöström Hederberg själv fick barn bestämde hon sig därför för att skriva den guide och inspirationsbok hon själv saknat.

–Jag har drivit eget företag i många år och funderade mycket på hur min vardag och tillvaro som företagare skulle förändras när jag blev förälder. Under min graviditet sökte jag därför inspiration från andra företagare som hittat en livsstil som fungerar för dem genom att hitta sätt eget sätt att kombinera företagande och familj. Jag upptäckte snabbt att det här är en stor men relativt dold grupp som få människor talar om och bestämde mig därför för att skriva en egen bok om ”Föräldraprenörskap”, säger Angeli Sjöström Hederberg.

Hon började fråga egenföretagare i sin närhet om deras val och strategier och insåg snart att det inte fanns ett rätt sätt att vara föräldraprenör. Alla de fyrtiotvå föräldraprenörer som Angeli Sjöström Hederberg intervjuade hade istället skapat sina egna strategier och strukturer för att hinna spendera kvalitetstid med sin familj och samtidigt driva sina företag.

Alla hittade sitt sätt att kombinera företagande och familjeliv
–Några startade företag under sin föräldraledighet, en annan när barnen blivit större. Somliga separerade arbetslivet från familjelivet, medan andra drev företag tillsammans med sina barn. Vissa mötte motstånd från omgivningen, andra funderade inte ens på att det kunde uppfattas som normbrytande att vara föräldraprenör, säger Angeli Sjöström Hederberg.

Att bli förälder betraktas ofta som ett hinder för en effektiv företagartillvaro, men Angeli Sjöström Hederberg menar att föräldraskapet i mångt och mycket kan fungera som en katalysator för entreprenörskap, inte minst eftersom behovet av att prioritera sin egen tid blir så tydligt. Det leder ofta till att föräldraprenörer i första hand ägnar sig åt aktiviteter som genererar intäkter och driver affären framåt. Andra föräldraprenörer automatiserar en större del av sin vardag med hjälp av smarta och tidsbesparande verktyg och system, medan andra satsar på att hyra en lokal som ligger nära hemmet för att underlätta vardagslogistiken.

Angeli Sjöströms Hederbergs tips till föräldraprenörer:

  1. Betrakta föräldrarollen som en möjlighet till fördjupad självkännedom. Att få barn är ett utmärkt tillfälle att stanna upp och reflektera över hur du vill leva ditt liv. Hur ser din individuella kombination av företagande och familjeliv ut?
  2. Samarbeta med andra föräldrar. Som förälder är det ofta lätt att knyta nya kontakter, men för att få ihop vardagen som föräldraprenör är det ofta nödvändigt att även samverka med andra barnfamiljer. Hjälp varandra med barnpassning när det behövs, satsa på samåkning och hitta lösningar som gör att ni får ihop vardagen och kan kombinera familjeliv och företagande på bästa möjliga sätt.
  3. Systematisera och strukturera din företagartillvaro. Som förälder är tid ofta din största bristvara. Satsa därför på att skapa en fungerande struktur för ditt företagande som gör att du inte ständigt behöver uppfinna hjulet på nytt. Skapa en struktur som gör att du kan jobba smart och spendera så mycket tid som möjligt med dina barn.
Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0