Hem | Entreprenör och Företagande | Att förbättra världen genom socialt företagande

Att förbättra världen genom socialt företagande

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Morgan Holmström Morgan Holmström

Morgan Holmström är social entreprenör med flera företag. Han har också organiserat många olika slags event såsom konferenser och galor med olika teman.

Som en röd tråd genom hans engagemang går hans vilja att förbättra samhället och i rollen som företagare skapa hållbarhet och långsiktighet.
 
Socialt entreprenörskap eller CSR som det också kallas (eng. Corporate Social Responsibility) innebär att företaget inte enbart vinstmaximerar utan också ser till samhällsnyttan. Han säger:
 
- Det handlar om att nyttomaximera och att se helheten. Jag har gjort ganska många misstag på vägen när jag har experimenterat mig fram i de här nya verksamheterna. Det kostar att lära sig men jag har lärt mig mycket.
 
Han är en idérik man som inte har låtit sig stoppas av motgångar. Som liten aktör på samma arena som det större hjälporganisationerna så är det inte lätt att hävda sig, men fördelen är att han kan vara mer flexibel än de. Om ett projekt under arbetets gång behöver modifieras så är det lättare för honom än för en stor organisation. Han fortsätter:
 
- När en hjälporganisation har varit närvarande i en krishärd en längre tid så uppstår en risk att landet inte vill lösa sina egna problem då de riskerar att inte längre få vara mottagare av hjälp.
 
Det är under 2010-talet som det sociala företagandet har börjat ta fart. Det kommer troligen bli ett etablerat sätt att förbättra samhället i framtiden. Nischen finns där och det finns plats för flera. I samarbete med organisationer och myndigheter eller självständigt. Morgan Holmström säger:
 
- Vi sociala entreprenörer kan operera mer fritt, utanför mallar och strukturer. Ibland gå först, ibland komplettera och samverka med större aktörer, samt även agera självständigt när det är lämpligt.
 
De stora organisationerna har den fördelen att de har ett stort lobbynätverk som de kan använda sig av när det finns ett hjälpbehov någonstans i världen. Den sociala entreprenören får ta sig fram på egna vägar, i alla fall till en början.
 
- Det är bra om man kan hitta samarbetspartners, människor som tänker på liknande sätt som man själv. Det är värdefullt att ha några att diskutera och utbyta idéer med.
- Vi ska lösa själva problemen och växa oss starkare av det och sedan gå vidare. Stora hjälporganisationer bygger ofta strukturer runt problematiken och sedan riskerar det att bli ett självgående maskineri som har svårt att lösgöra sig.
 
Morgan Holmström tycker att det behövs inspiratörer som kan driva på den positiva utvecklingen i samhället. Det kan gälla barn och ungdomar, integrationsfrågor, hemlöshet, ja det behövs ny tankar och handlingsprogram kring många områden.
 
Ett av Morgan Holmströms projekt är att driva företaget Zonky Fruits i Brasilien som levererar acai-bär. Det är ett sätt att ge försörjning till människor i områden där man annars avverkar regnskog. Bären tas tillvara och blir ingredienser i nyttiga mellanmålsprodukter som har börjat säljas på den svenska marknaden.
Han driver också företaget Individual Focus som jobbar med integration och jobbcoaching i Sverige. Man coachar även blivande företagare. Kanske en och annan social entreprenör?

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0