Hem | Jobb och Karriär | Intervjua – är det bara att ställa frågor?

Intervjua – är det bara att ställa frågor?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Eva-Christin Arkenlund Pedagogisk utvecklingsstrateg Eva-Christin Arkenlund Pedagogisk utvecklingsstrateg

Här kommer tips & tricks!

Lite kort om tips på hur man som undersökare ska förhålla sig till intervjupersonen under en narrative intervju. Jag fastnade särskilt för att man inte ska ställa frågor om det outtalade. Det är viktigt att förhålla sig så passiv som möjligt och inte försöka ta fram sådan information som den intervjuade helst inte vill berätta, trots att det kan vara mycket lockande att fråga om just sådana saker. Det är den som intervjuas som konstruerar sin egen berättelse.

Samtidigt som man som undersökare ska hålla sig så passiv som möjligt, så är det samtidigt viktigt att skapa en bra och förtroendegivande stämning med den man intervjuar. Helst genom att berätta något om sig själv.

Detta kan bli en svår övervägning i många fall kan jag tänka mig. Särskilt om du som undersökare inte går ihop med den du ska intervjua. Vad jag menar är, att det i vissa fall, och med vissa personer kanske, trots goda försök, är svårt att skapa den där förtroendegivande stämningen. Jag vet inte? Eller så är det inget stort problem inom den narrativa undersökningen eftersom de flesta människor tycker om att berätta om sig själva och därför uppstår inga direkta problem.

En annan viktig del är betydelsen av att ha fokuseringen på de sociala/kulturella fenomen som ibland ger en tydligare förklaring än de psykologiska faktorerna. Det som väckte min reflektion för detta fenomen, är exemplet som Hammersley & Atkinson tar upp kring en kulturs/sociala mångfacetterande innebörd som jag tycker säger väldigt mycket:

I had a vague notion that Mohawks in steel work represented some kind of cultural continuity. Thus, the questions I posed were (1) why is it good, culturally, for a Mohawk male to be a structural steel worker? and (2) How does such a cultural 'goodness' relate to Mohawk cultural history? (Hammersley & Atkinson, 1995:27)


Det är viktigt att tänka på är att intervjufrågor färgas av undersökarens egen kontext och erfarenheter. Men det väsentliga är, att undersökaren kontinuerligt reflekterar över hur relationer och personliga attribut kan färga datainsamlingen till sin intervjus slutsats i sammanfattningen och redovisningen av den.

Stor betydelse är att hålla avstånd och distans, men samtidigt vara öppen och kritisk för att betrakta intervjusituationen från alla sidor, så vill jag lyfta fram, för att visa på hur viktigt det är för att kunna få en helhet på en komplett analys och resultat.

Både informant och undersökare är observerande deltagare under intervjuerna, eftersom de måste ses som sociala händelser. Detta medför att båda ser varandra med färgade ögon, och vara observant och vakande mot detta fenomen och hur det kan påverka slutanalysen.

Sist vill jag lägga till en del retoriska knep som Hammersley & Atkinson framhåller av vikt som jag finner mycket relevanta att reflektera över under hela skrivprocessen när du återger din intervju. De lyfter fram användandet av talesätt och metaforer, distanserad ironi och en berättande teknik som ger mening åt socialt handlande sett ur situationen som helhet, utan att för den skull förlora sig i meningslösa, detaljerade beskrivningar.

Allt som skrivs ska vara förankrat i observerade fakta och kunna visa och demonstrera det adekvata i dess metodologiska och empiriska slutsatser. Samt så betonar Hammersley & Atkinson författarens maktposition och automatiska auktoritet när du som undersökare överför din intervju till text. Tänkvärt med detta sista tillägg är, att vi bör försöka synliggöra ett mångfaldsperspektiv i vårt resultat, för att försöka spegla vår nutid i det svenska samhället och inte negligera att din intervju utförts av vit västerländsk kvinna/man om du nu är det. Jag har genomfört otaliga intervjuer med lyckade resultat och ville gärna dela med mig av en av mina passioner – metodutveckling!

/Vid tangenterna
Eva-Christin Arkenlund – pedagogisk utvecklingsstrateg
earkenlund@yahoo.se

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

4.67