Hem | Jobb och Karriär | Fem snabba tips till dig som vill sälja mer genom att sälja mindre

Fem snabba tips till dig som vill sälja mer genom att sälja mindre

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Sami Sulieman - fotograf Jens C Hilner Sami Sulieman - fotograf Jens C Hilner

För en säljare som är van vid att använda sig av olika typer av säljtekniker fungerar insiktsfull försäljning ofta som en befrielse, tipsar Sami Sulieman, vd på Prescott Lewis.

Förutsättningslösa kundmöten som går ut på att lära känna kundens utmaningar och problem snarare än att till varje pris sälja er lösning bygger långsiktigt förtroende och lägger grunden till en genuin relation.

1.Fokusera på insiktsfulla frågor.
Så fort de frågor du ställer till kunden bygger på dina insikter så blir de naturliga och äkta, till skillnad från när du använder ett färdigt frågebatteri, det blir lätt onaturligt och stelt, vilket inte leder till samma resultat. Insiktsfull försäljning tar avstamp i att försäljning är något alla människor ägnar sig åt dagligen, när vi säljer våra åsikter, erfarenheter, historier, varor eller tjänster.

2.Uppfyll fyra avgörande grundförutsättningar.
Fyra grundförutsättningar krävs för att en relation så småningom ska kunna utmynna i en affär. Ett konkret behov, att personen du pratar med äger problemet som formuleras, att kunden är missnöjd med sin nuvarande lösning och, kanske viktigast av allt, att kunden har förtroende för att du är rätt leverantör.

3. Ställ öppna frågor som leder till nya insikter.
Satsa på att ställa öppna frågor som leder till nya insikter och reflektion hos såväl dig som kunden. Prata väldigt lite om dig själv eller det företag du representerar, det stjäl tid från kundens berättelse och är inte relevant i arbetet med att bygga en förtroendefull relation. Ställ förtydligande frågor och ifrågasätt antaganden, slutsatser och påståenden genom att ställa följdfrågor.

4.Kämpa mindre och lyckas bättre.
De säljare som lyckas bäst är ofta de som kämpar minst, de som fokuserar på relationsbyggande och problemlösning snarare än kortsiktiga försäljningsresultat som inte nödvändigtvis bygger på förtroende och därmed ofta saknar potential att utvecklas till något mer än en engångsaffär. Alla människor har naturligt relationsbyggande egenskaper, som tyvärr ofta överskuggas av olika säljtekniker. När du vågar välja bort säljteknikerna tillåts det genuina intresset för kunden och dess situation att få mer utrymme. 

5.Visa intresse för kundens bransch, vardag och verklighet.
0Sträva efter att skapa ett helhetsperspektiv kring de utmaningar kunden står inför. Fråga vad kunden vill uppnå och vad som ger henne eller honom mest tillfredställelse. Ge kunden utrymme att berätta och dela med sig av sin verklighet. Först därefter är det dags för den problemlösande fasen, då du undersöker om era lösningar kan bidra till att underlätta kundens problemlösning.

Se interju med Sami Sulieman här.....

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0