Hem | Kommunikation och ledarskap | Använd feedback som ett karriärverktyg

Använd feedback som ett karriärverktyg

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Elaine Breske Hirscher - Bild: Jini Sofia Lee Elaine Breske Hirscher - Bild: Jini Sofia Lee

Feedback på jobbet kan hjälpa dig att utvecklas som person

Få en närmare relation med dina kollegor eller kursare och bidra till en öppen företagskultur som verkar för ständiga förbättringar. Feedback handlar inte om att ge kritik, huvudsyftet är istället att hjälpa dig själv och andra till personlig och yrkesmässig utveckling.

När du vågar ge och ta emot feedback bidrar du till att utveckla organisationen. Som nyanställd kan du bidra med ett värdefullt utifrånperspektiv som din arbetsgivare förmodligen uppskattar. Du kan betrakta rutiner och arbetssätt som är självklara för dina kollegor utifrån Alla behöver feedback. Att bli sedd och få respons på hur man presterar och beter sig är förutsättningen för att kunna utvecklas och bli bättre. Bäst resultat ger återkoppling öga mot öga. ett nytt perspektiv. Om du inte erbjuds en fadder är det en god idé att be din arbetsgivare ordna det. En fadder har ett dedikerat ansvar att stötta och hjälpa dig under din första period på jobbet och kan fungera som en viktig resurs för att du ska bli säkrare och tryggare i din yrkesroll.

- Många arbetsgivare nöjer sig med att ge feedback när en medarbetare gjort fel eller begått ett misstag, men feedback är i lika stor utsträckning ett verktyg som förbättrar organisationen och bidrar till medarbetares utveckling. Som jag ser det handlar feedback inte om att kritisera, det handlar snarare om att förbättra, säger Elaine Breske Hirscher, regionchef Stockholm & Öst för Division Projekt- och Byggledning på konsultbolaget Vectura.
 
Visa ödmjukhet inför dina kollegors kompetens
Som nyutexaminerad och nyanställd har man av naturliga skäl ofta en rätt ödmjuk inställning till sin nya arbetsplats och de nya kollegorna. I det läget ligger det kanske inte särskilt nära tillhands att våga ge eller be om feedback. Elaine Breske Hirschers tips för att våga be om och ge feedback är att våga be om hjälp. Tala om för chefen och dina kollegor att du är ny och mån om att få feedback på din insats. Var ödmjuk inför dina kollegors kompetens och erfarenhet, visa att du är beredd att lära dig av dem och att du värdesätter deras feedback.

Genom att själv dela med dig av feedback kan du öka dina kollegors benägenhet att ge dig feedback på din insats i olika situationer. Den viktigaste tumregeln när du ger feedback är att den ska vara saklig och aldrig gå till personangrepp, den ska utvärdera prestation snarare än prestation.

- Du kan träna upp din förmåga att ge och ta emot feedback redan på högskolan. I samband med grupparbeten kan gruppen exempelvis diskutera vad som gick bra och vad ni skulle kunna förbättra till nästa gång. Genom att träna er på att ge och ta emot feedback redan under studietiden tillgodogör ni er en värdefull kompetens som ni har stor nytta av i arbetslivet, säger Elaine Breske Hirscher.
 
Undvik försvarspositioner
Försök att alltid visa tacksamhet när du får feedback. Visa tacksamhet för att personen delar med sig av sina synpunkter och är mån om att du ska kunna förbättras. Undvik misstaget att inta försvarsposition direkt och börja argumentera kritiken. Ta istället emot den och tacka personen i fråga för sin uppriktighet. Välj rätt tidpunkt. Timingen är viktig när man ska ge feedback. En tumregel är exempelvis att inte ge kritik för ett misstag som personen i fråga begått för flera veckor sedan eller kanske ännu längre tillbaka i tiden.
 

Elaine Breske Hirscher brukar använda sig av feedbacktrappan, en metod som beskriver hur vi tar emot och reagerar på feedback.

Förkasta: Du förkastar informationen som att den vore felaktig. Kanske förlöjligar eller förminskar du personen för att undvika att ta till dig det som sägs.

Försvara: Du går i försvar, ofta aggressivt, och lägger förklaringen till ditt beteende utanför dig själv. Du väljer att uppfatta feedbacken som en invit till en konflikt.

Förklara: Det vanligaste steget vid feedback. Du lyssnar, men sedan kommer ett ”jo, men det beror på…” och en lång förklaring till varför det är som det och varför du inte kan rå för det.

Förstå: Ett ovanligt steg. Du accepterar feedbacken som du får. Ofta lyssnar du under tystnad. Du tackar för återkopplingen och tar åt dig av det som sägs. Du försöker förstå den du möter, dess situation och hur ditt beteende kan uppfattas av andra. Du är intresserad av att lära dig något nytt.

Förändra: Feedback är ingen sanning, utan en annan persons upplevelse i en viss situation. Du väljer själv vad du vill göra med informationen du får. Du tolkar dessutom feedback olika beroende på din dagsform och inställning. Du har själv valet om du vill fortsätta med ditt beteende eller att förändra det.

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0