Hem | Kommunikation och ledarskap | Att vara ledare – så väl på jobbet som i familjen

Att vara ledare – så väl på jobbet som i familjen

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Att vara ledare – så väl på jobbet som i familjen

Helene Colak jobbade tidigare med att utbilda och utveckla lärare, butikschefer och utbildningssamordnare.

Efter en dramatisk morgon med sina egna tonångar, där diverse utgegångsförbud delades ut, frågade hon sig varför hon kunde leda sin personal på jobbet men inte sina egna barn. Idag jobbar Helene som föräldracoach.

Det flesta föräldrar ser inte sig själva som ledare. Den dagen då ditt barn tittar ut så är du det, och du växer med den rollen i takt med att ditt barn växer. På jobbet däremot, har de flesta inga problem att identifiera sig med en ledarroll. Det finns många likheter mellan att vara förälder och att vara ledare på jobbet. Ändå ser man så olika på de rollerna. Bara man som förälder börjar uppmärksamma att det finns lärdom att hämta från båda hållen, skulle det hjälpa en att bli både en bättre förälder och en bättre ledare i arbetet.

Ledarskapens likheter
Både som företagare och förälder är det viktigt att vara tydlig. Du bör vara bra på att delegera, coacha, utveckla och ge feedback så att de anställda eller dina barn känner sig sedda av dig. Det är betydande att sätta upp mål så att alla på jobbet, eller alla i familjen vet vad som ska uppnås. Det är också väldigt viktigt att ta tag i konflikter. Ofta är det ganska självklart på jobbet och det finns handlingsplaner för hur man ska gå tillväga. Däremot löses ofta konflikter hemma i frustration eller uppgivenhet.

-    En gång sa en pappa till mig, om sina barn som ofta bråkade ”… ja men och andra sidan, de är ju bara pojkar”. Jag undrade om han skulle tycka samma om två av hans manliga anställda hade en konflikt, att det var okej eftersom de var män? Det svarade han ju nej på. När en konflikt uppkommer då gäller det att ta tag i den, säger Helene.

Att vara ledare behöver inte betyda att vara den högst uppsatte chefen, utan alla har vi ansvarsområden som vi är ledare över. När du blir medveten om ditt ledarskap blir du mer ansvarsfull. För att börja se din egen ledarroll tydligt är det bra att skriva ner alla ansvarsområden du har i hemmet. Det kan vara vardagsysslor som att handla, diska, och laga mat men även läxläsning, att hålla tider, utvecklingssamtal etc.
Titta sedan på fördelningen på listan. Notera vid sidan av vad som är viktigast för dig.

Kanske är det att hålla tider om du är i behov av trygghet och blir orolig om någon annan inte håller det den lovat. När listan är klar kan du se vilka behov du har, vad som är mindre viktigt för dig, vad du kan delegera bort, vad som blir rätt och vad som skulle kunna göras bättre. Det är otroligt viktigt att vara sann när du gör en sådan lista och att du inte är rädd för att se vilka saker som du gjort fel. Att göra fel är en anledning till att vi lär oss göra rätt.

När du har skrivit ned och blivit medveten om allt du gör i ditt hem, och förstår att du är ledare där, då blir du också tryggare i din egen roll vilket gör det lättare att sätta de mål och gränser du behöver. Se och använd de resurser som du har, vilket är alla i din familj. Hjälper de till kommer alla sysslor bli klara snabbare och ni får mer kvalitetstid tillsammans som hela familjen kan glädjas åt.

-    Dessutom när man som barn hjälper till, då får man en större känsla av att man tillhör familjen, att man är viktig eftersom man driver den tillsammans, förklarar Helene.

På jobbet får man lön för sitt arbete vilket kan kännas som en drivkraft till att prestera. Som förälder får man relationer till sina barn i utbyte mot sina ansträngningar.

-    Jag bor i ett område med många äldre människor som nu genomgår ett generationsskifte. De äldre klagar ofta på barnfamiljerna, att de väsnas för mycket och att det sparkas boll på gården. Nästan aldrig ser jag deras barnbarn eller ens vuxna barn. Jag fick nyligen veta att min granne som jag bott under i sex år har två vuxna barn, men jag ser dem aldrig.

Vi är duktiga på att pensionsspara på banken men det finns en annan bank som är viktig att fylla på, nämligen relationsbanken! Den vi har till våra barn och andra, säger Helene.

Tre frågeställningar för att bli en bättre ledare - i hemmet:

Börja med att titta på dig själv och ställ följande frågor:

  1. Vilken relation skulle jag vilja ha till mina barn?
  2. När mina barn är vuxna, vilka egenskaper och färdigheter vill jag att de ska vara rustade med då?
  3. På vilket sätt vill jag kommunicera?


Kontra arbetslivet:

  1. Vilken relation vill jag ha till de anställda?
  2. Om jag skulle bli sjuk eller har semester vad vill jag att de ska kunna för att företaget ska fortsätta rulla?
  3. På vilket sätt vill jag att vi kommunicerar internt och externt?


Avsluta alla dina svar med att fråga dig själv vad du behöver göra/ändra på för att få det så.Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0