This text will be replaced with a player.

Advokatfirman Vinge - Incitamentsprogram

Incitamentsprogram blir en allt viktigare byggsten för ett framgångsrikt företagande.

Dela

Incitamentsprogrammens syften är främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget. Därför är rätt utformade incitamentsprogram allt mer centrala i företagen och området engagerar även aktieägare och partners.

Vinge har en bred erfarenhet av att arbeta med rådgivning kring olika former av incitamentsprogram. Inom vår satsning Vinge Growth hjälper vi tillväxtföretag med att ta fram incitamentsprogram som är anpassade för bolagens tillväxtplaner.

Vinge Growth är Vinges nya satsning som erbjuder bolag med stark tillväxtambition vägledning inom affärsjuridikens samtliga områden. Det är ett helhetskoncept som passar nystartade bolag och som skräddarsys från företag till företag.

Läs mer
www.vinge.se