This text will be replaced with a player.

Vad gör Djurskyddsjuristerna Sverige?

Djur har ingen röst. De blir dock ofta utsatta för brott som vanvård och misshandel .....

Dela

Tyvärr händer det ofta att brott mot djur inte anmäls, i de fall en anmälan görs blir det sällan något åtal. När det väl blir ett åtal är det sällsynt att någon döms för brott. Och i de undantagsfall när en person döms till brott leder det till extremt lindriga påföljder. Som exempel kan nämnas en färsk dom där en katt blev kastad i golvet upprepade gånger tills hon dog. Gärningsmannen fick 50 kr i dagsböter för brottet.

Här finns vår uppgift. Vi vill vägleda den som på något sätt kommer i kontakt med djur som far illa, så att brott anmäls på ett sådant sätt att chnaserna ökar för en fällande dom. Vi vill även sprida kunskap, bilda opinion för att djurplågeri ska tas på allvar av rättssystemet. Ytterligare en av våra funtioner är att stötta den som anmäler ett brott mot djur.

”Men det är ju myndigheterna som ska agera mot djurplågeri!”
Visst är det myndigheternas ansvar, men verkligheten är att brott mot djur inte är ett prioriterat område. Om den privatperson som ser djurplågeriet agerar på något sätt kan det öka chanserna för en fällande dom. Utan fällande domar blir djurplågeriet däremot ett osynligt problem, vilket förstärker den onda cirkeln där rättssystemet inte prioriterar brotten.

Vilka är Djurskyddsjuristerna Sverige?
Djurskyddsjuristerna Sverige är jurister som arbetar för att ge en röst åt djur som far illa. Juristerna Shalini Persson och Erica Ström blev jurister eftersom de ville hjälpa djur. Erica Ström startade en organisation för jurister och juridikstuderande som ville hjälpa djur med sina juridiska kunskaper under sin studietid. 2006 startade hon ett nätverk för jurister med samma syfte. Shalini Persson hade på olika sätt arbetat med djurskydd vid sidan av sitt företagande, bl.a. via nätverket Kattjouren som hon grundat. På sitt håll hade hon haft planer på en verksamhet där jurister och andra specialister skulle arbeta för att hjälpa djur. De två juristerna började arbeta tillsammans och lyckades rädda många djurs liv. Deras arbete för att rädda hunden Maya som polisen skulle avliva, och den torterade hunden Bella i samma situation, fick stor uppmärksamhet i media och engageradetiotusentals människor på Facebook. Idag har Shalini och Erica startat Djurskyddsjuristerna Sverige tillsammans.

Reporter
Nina Jansdotter

Annons