This text will be replaced with a player.

Hur bygger man ett varumärke på sociala medier?

Nina Jansdotter kring hur man som företagare nätverkar och bygger sitt varumärke på sociala medier

Dela

Alla känner vi till social medier och dess olika plattformar, men många har inte tänkt över marknadsöringssyftet på genom dessa kanaler. Du har möjligheten att nå ut till miljontals människor om du tänker över ditt syfte och lär dig hur.

Nina Jansdotter är expert och ger många tips ur företagssynpunkt inom detta ämne. Nina är själv väldigt aktiv på Facebook och använder sig av plattformen i marknadsföringssyfte samt för att bredda nätverk, sitt eget och andras.

Nina menar att sociala medier kan användas för spridning av varumärket och få en positiv PR. Nina kommer ta upp fördelar och nackdelar som är viktiga att ha i åtanke. Läs mer...