Hem | Personlig utveckling | Tipsen som guidar dig på vägen mot rätt coachutbildning

Tipsen som guidar dig på vägen mot rätt coachutbildning

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font
Tipsen som guidar dig på vägen mot rätt coachutbildning

En coachs uppgift är att stötta andra människors positiva förändringsprocesser.

En coach hjälper människor till utveckling på olika sätt inom exempelvis ledarskap, personlig utveckling, hälsa eller karriär.

Efter att ha gått en grundutbildning och certifierat sig som coach väljer många att bygga på med en specialistutbildning som ger den kompetens som behövs för att coacha på ett visst område.

Det menar Anja Lindberg, coach, delägare och utbildare på Coachutbildning Sverige.


Hennes tips till den som står i begrepp att välja en coachutbildning är att undersöka om utbildningsarrangören är ackrediterad via en branschorganisation, exempelvis ICF, International Coach Federation. Den typen av ackreditering kan betraktas som en kvalitetstämpel som säkerställer att utbildaren följer ICF:s internationella riktlinjer. Kolla också vilken inlärningsstil utbildningen fokuserar på och säkerställ att det matchar dina preferenser.

- Grundutbildningen bör innehålla de teoretiska och praktiska färdigheter man behöver för att arbeta som coach. Det är också viktigt att utbildningen tar upp etiska aspekter på coachyrket, det är en viktig del av yrket, säger Anja Lindberg.

För att utbilda sig hos Coachutbildning Sverige bör man ha arbetat med människor i någon form, exempelvis med personalfrågor, som chef, projektledare eller med samtal på annat sätt. Generellt sett är en blandad erfarenhetsbas med många olika sorters erfarenheter en tillgång när man väljer att utbilda sig till coach.

Förutspår en god arbetsmarknad
-Om du funderar på att utbilda dig till coach är det klokt att fundera på hur du skulle vilja att ditt framtida arbetsliv ska se ut när du är klar med din utbildning. Vill du starta eget företag eller vara anställd på ett företag, vilken typ av individer vill du coacha och vad driver dig till att bli coach. Du kan också träffa en coach som är yrkesverksam på det område du vill arbeta inom. Ta del av dennes erfarenheter, det ger dig en god inblick i hur det är att arbeta som coach, säger Anja Lindberg.
 
Hon förutspår en god arbetsmarknad för coacher framöver, trots att många valt att skaffa sig coachkompetens de senaste åren. Betydligt fler företag skulle kunna anlita coacher och marknaden för interncoaching, coacher som är anställda på ett företag och coachar sina egna kollegor, växer stadigt.

Aktiva och närvarande lyssnare som kan fokusera på andras behov
En coachutbildning består ofta av en kombination av teori, övningar, praktik, egen individuell coaching och handledning. Syftet med den egna individuella coachingen och handledningen är främst att den som är under utbildning ska få en möjlighet att arbeta med sig själv, både som person och som coach, med målsättningen att bli en ännu bättre coach.

- För att trivas som coach gäller det att var nyfiken på och vilja bidra till andra människors utveckling. Det är viktigt att man kan vara en aktiv lyssnare, vara närvarande i nuet och att man har intresse av att lägga fokus på andra människor och deras behov. Dessa färdigheter får man en möjlighet att träna upp på en coachutbildning, säger Anja Lindberg.

För den som vill bygga på sin högskoleutbildning med en coachutbildning är det förstås användbart med en beteendevetenskaplig utbildning, men erfarenheter utanför högskolans väggar är en minst lika värdefull tillgång i en framtida coachkarriär.

Ökad efterfrågan på gruppcoaching
De flesta coachutbildningar erbjuds via privata utbildningsarrangörer runtom i landet, men vid Högskolan i Skövde har man startat en utbildning till psykologisk coach på 180 högskolepoäng. Det är den första renodlade coachutbildningen som erbjuds i Sverige. Grupp- och teamcoaching är två typer av coaching som kommer att öka i framtiden. Den som överväger att coacha en grupp bör dock ha hunnit skaffa sig en del erfarenhet från individuell coaching eftersom det är något mer krävande att coacha på gruppnivå än på individnivå.

- Trenden pekar redan nu mot en ökad efterfrågan på nischade coacher. Ett sådant exempel är lärarcoacher, lärare som utbildas i konsten att coacha andra lärare. Ytterligare ett exempel på en typ av nischade coacher är säkerhetscoacher på kärnkraftverk, vilket vi på Coachutbildning Sverige för närvarande arbetar med, säger Anja Lindberg.

Av Annika Wihlborg

Tandläkare - Malin Boström Spehar

Köp boken här

Family Scribble

Tagged as:

Inga taggar för denna artikel

Bedöm denna artikel:

0