This text will be replaced with a player.

Lär dig vad kommunikationssortering kan göra för välmående och effektivitet

Entreprenörskap, affärsmannaskap, mod och ansvar utgör viktiga honnörsbegrepp i nutidsorganisationen.

Dela

Red Matters™

I en tid med krav på hållbart växande och kontinuerlig förnyelse blir behovet av medvetenhet, förnyelsevilja och ständigt lärande viktiga framgångsfaktorer. Entreprenörskap, affärsmannaskap, mod och ansvar utgör viktiga honnörsbegrepp i nutidsorganisationen. Värdebegrepp och kultur är något som kräver långsiktighet och systematik och som processas och danas i mänskliga möten.

I Red Matters™-konceptet byggs, implementeras, säkerställs och levandegörs företagskultur med inriktning på ständigt växande och med fokus på kontinuerliga förbättringar och förnyelse.Genom Red Matters™ kommer du att föras in i de blå och röda begreppens magi. Du kommer att få en förståelse för vad gurkor, höghus och tält kan ha gemensamt. Du kommer att inspireraras till att bränna mötesborden och du kommer att sukta efter att få sätta igång med förlösande, framåtsyftande och kreativa möten med modiga medarbetare som bidrar optimalt till sin egen, sina kollegors och verksamhetens resa mot framtiden. Du kommer att bli mer intresserad av människors drömmar och vad de vill skapa än av dera historia. Du kommer att slänga ut coacherna (kanske inte alla) för att inte längre lägga ett normalförvirrat tillstånd i händerna på experter.

Välkommen till ett framgångsrikt koncept som till att börja med kan kännas något obekvämt. Gör du det som känns bekvämt riskerar du att stanna kvar i det gamla. Ny tid, nya möjligheter och nya utmaningar kräver nya redskap.

- Våga vilja förnyelse!   www.cardellconsulting.se