This text will be replaced with a player.

Din Guide till det digitala arbetslivet

Cathrin Frisemo releasar sin bok WILF- Work In Fake Live

Dela

Din guide till det Digitala Arbetslivet …
….Är en utblick i Cyberspace för att få en inblick i det omfattande och nya digitala arbetslivet.

Livet utanför Cyberspace, ”verkligheten”, kallas ofta IRL (In Real Life) och vid ett tillfälle slog det mig: är då Cyberspace IFL (In Fake Life)? Så då blir det Work In Fake Life (WIFL).

Arbetslivet IFL och IRL kommer framöver att vara helt integrerat vilket det redan är för dem som är födda på 1990-talet och framåt.
Vi lever och deltar alla just nu i den största förändring i arbetslivet sedan den industriella revolutionen och det påverkar arbetsorganisationen, arbetsmarknaden och arbetshälsan.
Affärsmodellerna ser annorlunda ut, ledarskapet och organisationerna förändras utifrån det. Kraven på deltagarna på arbetsmarknaden förändras och det krävs att man är självgående, driftig, tar ansvar och levererar.
Ett återkommande uttalande hos flera av de 22 personer som intervjuats i boken är att ”tidigare gick man till jobbet, nu är jobbet något man gör”.
Den ökande stressnivån är ur arbetshälsoaspekten det som måste hanteras genom att vara uppkopplad men också nedkopplad för att vara avkopplad för återhämtning.

Livet i IFL och utvecklingen av det digitala (arbets)livet förbättrar och förenklar vår totala tillvaro.

Läs mer ....