Pernilla Strand Petré - Därför ska du anlita en professionell coach

Det kan ibland kännas som att man står vid ett vägskäl i sin karriär

Dela

Redfellas crowdfunding

Pernilla Strand Petré erbjuder följande tjänster genom sitt företag Fokuserat Ledarskap AB
Chefscoaching

Om man har fastnat i sitt ledarskap eller att man inte når nästa steg i sin verksamhet kan det vara bra att få en liten extra push i rätt riktning. Där kan vi på Fokuserat Ledarskap gå in och effektivisera och strukturera upp ledarskapet utifrån behoven.

Karriärscoaching
Det kan ibland kännas som att man står vid ett vägskäl i sin karriär, eller inte känner sig tillfreds med att man inte lyckats nå sinamål vid en viss tidpunkt.
Genom coaching på Fokuserat Ledarskap får du hjälp att mer inriktat och strukturerat nå dina mål och ambitioner.
Din karriär och dina egna visioner är alltid utgångspunkten i våra möten och där våra samtal leder processen framåt, med tillhörande feedback och rådgivning.

Livscoaching
Denna coaching fungerar på väldigt lika sätt som förgående, men här riktar man in sig mer på din personliga bas i livet och hur din livssituation ser ut just nu. Hur du exempelvis gör dina aktiva val i vardagen och hur du strukturerar upp din mentalitet och ditt tankesätt. Det är viktigt att nå sin fulla potential på en personlig nivå så man sedan kan applicera det bl.a. i sitt yrkesliv och sina relationer.

Interimschef
Ibland kan man hastigt stå utan en chef och verksamhetens situation kan då bli kritisk. Tiden kanske är knapp för att hitta en mer långvarig ledare för företaget, och då är det bra att interimstjänsten hos oss finns tillgänglig för snabb och effektiv hjälp.
Med mycket erfarenhet inom vägledning och verksamhetsutveckling går vi på Fokuserat Ledarskap snabbt in och återger en struktur för det individuella företaget. Där efter ser man snabba och positiva resultat med bl.a. ett förhöjt medarbetarengagemang. Vårt specialområde är även Turn-around uppdrag där vi kommer överens om hur stort behovet är för verksamheten.

www.fokuseratledarskap.se