Vi förvarar inte barn, vi ger dem en framtid

I Litauen föds tusentals svårt funktionshindrade barn varje år

Dela

 

Många överges redan som spädbarn. Andra lämnas bort efter några år när föräldrarna inte vill, orkar, eller inte ges möjlighet att ta hand om dem i hemmet.

I Vaggan strävar vi efter att ge så många som möjligt av de här barnen ett liv och en framtid. I det omedelbara perspektivet genom den barnhemsverksamhet vi bedriver – på lite längre sikt genom att förmedla kunskapen om vård och behandling av barn med svåra handikapp i hela Baltikum.

VH assistans inledde hösten 2012 ett samarbete med Vaggans barnhem i Riga där det bor barn med olika funktionshinder. Samarbetet började med mindre insamlingar och ett öppet hus på Umeå kontoret där Vaggan kom och berättade om deras viktiga arbete. Vi fortsatte att sända ut information om Vaggan till våra tjänstemän, kunder och assistenter via hemsidan och årets julbrev. Den stora satsningen gjordes till julen 2012 då VH assistans gav julklappspengarna till Vaggan och barnhemmen.
I slutet av sommaren 2013 gjorde Veronica Hedenmark en resa till Riga och Vaggans barnhem och ålderdomshem och på planet hem till Sverige kände hon att vi kan bidra med så mycket mer!

Här är klipp från vår resa den 17 oktober 2013 till Riga

Läs mer här >>