Resekurage - Sexuella exploateringen av barn utomlands

Polisen och Childhood samman i informationskampanjen Resekurage för att kämpa mot den sexuella exploateringen av barn utomlands.

Dela

Morrongänget Malmö

På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

Resekurage riktar sig främst till personer som ska fira jul utomlands, och syftet är att få fler att tipsa polisen om svenskar som exploaterar barn sexuellt.


Pernilla Baralt, Patrik Cederlöf, Björn Sellström, Chris Heister, Anna Hårleman De Geer. Foto: Johan Jeppsson.

Om du misstänker att ett barn utsätts för sexuella övergrepp är det viktigt att du agerar.

Om Resekurage
Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. På resan riskerar många att ofrivilligt se barn som exploateras sexuellt av såväl utländska som svenska turister. Nu visar en undersökning att endast en av tio svenskar vet hur man ska gå tillväga för att anmäla brottet till Polisen.

Polisen är beroende av allmänhetens tips så brist på kunskap får inte vara ett hinder för att få in fler anmälningar, som i förlängningen kan leda till att fler förövare åker fast. Därför går nu Sveriges Länsstyrelser, Polisen och Childhood samman i informationskampanjen Resekurage för att kämpa mot den sexuella exploateringen av barn utomlands.

Initiativet grundar sig på ett uppdrag från regeringen till Länsstyrelsen Stockholm med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget syftar även till att informera om att svenska förövare kan straffas och dömas i Sverige.

Med vårt ökade resande följer också ett ansvar. Vår uppmaning till dig är därför att ta med ditt resekurage på din resa och säga vad du såg till Polisen här på resekurage.se eller via lokal polis på din resedestination.

Här kan du se hela undersökningen.