This text will be replaced with a player.

Djurskyddsjuristernas 5 tips till dig som vet att ett djur behandlas illa

Tänk på att djur som blir utsatta inte kan göra annat än att skrika. De är utlämnade till oss människor och tvingas uthörda lidande och ensamhet fram tills att någon gör någonting . Var deras röst. Agera och hjälp dem.

Dela

1. INGRIP
Är det ett pågående brott som innebär en fara för djuret, tveka inte utan gör något för att rädda djuret. Ryt till, ta hjälp av andra för att ingripa. Det har vi gjort många gånger och det brukar fungera. De som gör djur illa vill ofta inte väcka uppmärksamhet. Se till att polisen tillkallas så att personen inte får lämna platsen med djuret. Går han/hon därifrån. Följ efter så att du kan ge en adress. Ju fler uppgifter polisen har om vem som utfört brottet, desto bättre.

OBS!
Ingrip direkt bara om det är akut fara antingen för djuret eller för att personen försvinner med djuret. I andra fall finns det saker du bör göra innan du sedan ingriper för att rädda djuret.

2. DOKUMENTERA.
Dokumentera det som skett på så många sätt som möjligt. Bevisen behövs eftersom offret inte kan berätta om vad som hänt.
Ta foton – gärna med t.ex. en dagstidning bredvid så datum framgår. Skriv upp klockslag, dag, plats, mät temperaturen om det t.ex. gäller ett djur som utsatts fr kyla eller värme. Spela in samtal, det är lagligt att spea in samtal som man själv deltar i. Du behöver inte berätta för den du pratar med att du spelar in.

Ta hand om och lugna djuret. Gå direkt till veterinär och få intyg på djurets tillstånd och eventuella skador, innan du tvättar av eller försöker plåstra om (såvida inte akut omvårdnad behövs för att rädda liv eller hindra att skadan blir allvarligare). Veterinärens utlåtande är viktigt. Skriv ner vittnesmål från andra som bevittnat det som hänt. Förlita dig inte på att polisen gör det.Ta namn och kontaktinfo till vittnena. Be dem att också anmäla, och följ upp genom att kontakta dem och fråga om de gjort det. Om veterinär eller andra vars utlåtande du behöver inte tar det hela på allvar, gå till någon annan. Ge inte upp!

3. ANMÄL
Anmäl det som skett till både polisen och länsstyrelsen. Man har rätt att göra en polisanmälan om brott, de är skyldiga att ta emot det.
När du anmäler, tänk på vilka omständigheter som är viktiga ur rättsligt perspektiv. För att en händelse ska betecknas som djurplågeri gäller att det lidandet som djuret utsatts för ska vara mer än obetydligt. Det krävs också att den som utsatt djuret för lidandet har gjort det med vilje eller allvarligt slarv. Det är alltså viktigt att det framgår av din anmälan att djuret led och hur mycket, samt att den som gjorde detta mot djuret antingen gjorde det med vilje eller var väldigt slarvig.

Se till att få skriftligt på att polisen tagit emot din anmälan.Våga stå med ditt namn på anmälan, då har den större trovärdighet.
Om förundersökningen läggs ner, begär att beslutet ändras.

4. FÖLJ UPP

Djurskyddsärenden är lågt prioriterade och lätta att "glömma bort", eftersom brottsoffren inte själva kan göra sig hörda och kräva sin rätt. Följ upp anmälan, ring och se till att något händer.

5. SOCIALA MEDIER
– använd kraften i sociala medier (det har vi gjort många gånger med bra resultat).
Du kan starta ett event eller en sida och bjuda in andra till. Sidan kan användas både för att skapa opinion, väcka intresse hos massmedier, få fler att anmäla samt driva ärendet, och planera gemensamma aktiviteter (t.ex. närvaro vid rättegång).

www.facebook.com/KattjourenMisshandlade kattungen Pärlan räddades och har fått en trofast vän!