Utbildning

Linda Hammastrand

Så påverkar värdegrunden företagets resultat!

Våra vanor och beteenden syns på sista raden! Med stafett-konceptet kan du och din organisation nå oanade nivåer resultatmässigt.

Kim Karhu

Tre B:n som hindrar din framgång

Hjärnforskning och studie inom positiv psykologi talar sitt tydliga språk vad som sätter stopp på din kreativitet respektive ökar din framgång.

David Loid

Varumärkesbyggande för komplexa, nischade produkter och tjänster

Hur bör man tänka och agera för att bygga kraftfulla och uthålliga varumärken?

Mirja Benkovic Cedercrantz - Kairos Future

Hur attraktivt är ert företag för kvinnliga topptalanger?

Mirja är bland annat ansvarig projektledare för flera arbetslivsundersökningar.